Tuesday, September 6, 2011

अन्ना का तूफ़ान...

अन्ना अन्ना अन्ना.....
अन्ना का जब तूफ़ान उठे,
कोहराम मचे, बेलाम चले,
धरती डोले, आकाश हिले,
परिवर्तन का सैलाब उठे...
अन्ना अन्ना अन्ना....

4 comments:

रंजना said...

बहुत सही....

ईश्वर करें, धर्म की जय हो....

Rachana said...

kya baat hai jayant anna ka rang tum pr bhi chadha
bahut khoob

priya said...

anna nahi ye andhi hai desh ka dusara
gandhi hai
aana ji ko mera salam

Girish Billore said...

Wah

Blogvani

www.blogvani.com

FeedBurner FeedCount